بخش مراقبتهای ویژه_ICU

رئيس بخش : جناب آقاي دكتر شهروان

مسئول بخش : خانم افسانه رحيم زاده

 

بخش ICU بيمارستان تخصصي آذربايجان در طبقه دوم ساختمان اصلي بيمارستان واقع شده و مراقبت ويژه از بيماران را در محيطي آرام و فاقد هر گونه سر و صدا توسط پرسنل مجرب و كارآزموده با بهترین کیفیت جهت بهبود سلامتی  با هدف حداقل كردن عوارض بیمارستانی مثل زخم بستر وعفونت های بیمارستانی و با كمك وسايل و تجهيزات مخصوص انجام ميدهد.

اين بخش شامل يازده يونيت مجزا مي باشد كه یکی از یونیتها به صورت ایزوله برای بیماران عفونی طراحی گردیده است.

هر تخت داراي تشك مواج جهت جلوگيري از بروز زخم بستر مي باشد و در بالاي سر هر تخت يك كنسول جداگانه شامل چهار عدد پريز برق، سيستم اكسيژن سانترال، سيستم ساكشن سانترال، سيستم مانيتورينگ كامل قلبي تنفسي متصل به مانيتور مركزي است. ضمناً هر تخت مجهز به يك عدد آمبوبگ مي باشد.

همچنین اين بخش شامل اتاق مشاهده مجهز به سیستم تلویزیون مدار بسته مي باشد كه اين امکان را میدهد که هر لحظه همراهان بیمار بتوانند از وضعیت بیمار خود مطلع و او را مشاهده کنند.

در اين بخش به صورت 24 ساعته پزشك متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه مقيم حضور دارد و 20 پرستار ويژه كار مجرب، با سابقه و توانمند در اين بخش مشغول به خدمت مي باشند. کلیه كاركنان و پرستاران شاغل در بخش ICU، بطور مداوم تحت آموزشهاي ويژه جهت ارتقاء سطح علمي و به­ روزرساني مهارتهاي درماني و مراقبتي از بيماران بستري طی کنفرانسهای داخل بیمارستان یا کنفرانسهای عمومی قرار مي­ گيرند.

اين بخش مجهز به يك عدد ترالي كد احياء، دو عدد دستگاه شوك قلبي (دفيبريلاتور) جهت نياز در مواقع اورژانس مي باشد. وجود دستگاه ABG نیز در تصمیم گیري برای درمان بیماران کمک کننده می باشد.

در اين بخش بيماران داخلي و جراحي پذيرش مي شوند. دستگاه هاي تنفس مكانيكي (ونتيلاتور) اين مركز از نوع بنت 760 بوده و هفتگي توسط مسئولين واحد تنفس تنظيمات چك شده و قطعاتي كه نياز به تعويض دارند طبق چك ليست كنترل و تعويض مي گردد.

كليه موازين كنترل عفونت جهت پيشگيري از ابتلا بيماران به عفونت هاي بيمارستاني رعايت مي گردد.

 

بخش ها