تماس با ما

   آدرس: ارومیه- خیابان شهید بهشتی- نبش چهار راه شورا

   تلفن: 31944444   -  33461400-  044

   مديريت روابط عمومي امور بين الملل:  31944444  - 044

Download Enter Your Text Here - Location Icon Png Blue - Full Size PNG  Image - PNGkit  كد پستي: 5715939113

   فاكس: 33444344  - 044

  آدرس ايميل: info@azarbaijanhospital.com

تلفن هاي مستقيم بخش هاي بيمارستان
 
طبقه زيرزمين
 
پذيرش اورژانس  31944555
پذيرش طب تصويري و OPG 31944433-31944113
پذيرش آزمایشگاه و پاتولوژي 31944688-31944677
صندوق 31944511
اتاق عمل جنرال 2 31944362-31944369
اتاق عمل اورژانس 31944359

طبقه همكف

واحد پذیرش 31944424-31944525
واحد ترخیص 31944349-31944488
دفترمسئول فنی و رسیدگی به شکایات 31944644
دفتر مدیریت داخلي 31944332
دفتر پرستاری 31944200 - 31944288
اتاق عمل جنرال 1 31944600-31944382
واحد بيماران بين الملل IPD 31944206
كلينيک های تخصصی وفوق تخصصی 31944352
کلینیک چشم و لیزر 31944390
كلينيك سنگ شکنی 31944374
كلينيك دندانپزشکی 31944626
  بوفه - كافي شاپ 31944277

  طبقه اول

بخش جراحی زنان 31944500 -31944291
بخش زايمان 31944106
بخش نوزادان و كودكان و NICU 31944112
واكسيناسيون 31944108
سالن همايش و كنفرانس 31944250

طبقه دوم

بخش جراحی مردان و عمومی 31944205-31944400
بخش مراقبت هاي ويژه ICU 31944620-31944621
بخش بستري بيماران بين الملل IPD 31944227
بخش دياليز 31944100

طبقه سوم

بخش داخلی                                       31944300 - 31944392
‍CCU, POST CCU 31944255 - 31944266
اكو- تست ورزش 31944499
آندوسکوپی و کولونوسکوپی 31944305
برونکوسکوپی 31944410
EES، EMS، NCU, TCD 31944407

طبقه چهارم

كارشناس تغذيه                                          31944357
سلف غذاخوري-آشپزخانه 31944599

ساختمان اداري 1

دفتررياست                                   31944614
واحد انفورماتيك 31944210
مديريت منابع انساني -كارگزيني 31944208
دبيرخانه  31944427
مديريت امورمالي 31944633
مديريت روابط عمومي 31944250

ساختمان اداري 2

معاونت آموزشي وپژوهشي 31944368
واحد آمادگي قبل از زايمان 31944106
اسناد پزشكي و بايگاني 31944356 - 31944105
واحد تداركات پزشكي 31944350
مسئول تداركات و كارپردازي 31944304-31944623
واحد مهندسي پزشكي 31944625
واحد مهندسي بهداشت حرفه اي 31944422
واحد مهندسي بهداشت محيط 31944244

محوطه

داروخانه                            31944411
مهد كودك 31944567
واحد پسماند و بيخطر سازي 31944490
واحد مهندسي تاسيسات و فني 31944252
واحد رختشويخانه 31944699
بانك داخل محوطه 31944337

 

جهت ارتباط با اتاقهاي بيماران ابتدا 31944 و سپس شماره اتاق را شماره گيري نماييد

براي مثال : 31944104

فرم تماس