بخش جراحی عمومي

رئيس بخش : دكتررامين حكيم زاده

مسئول بخش : سركار خانم فرحناز خرسنديان

بخش جراحی عمومي  واقع در طبقه دوم با 42 تخت فعال در قالب 4 اتاق خصوصي ،2 اتاق خصوصي با خدمات وي‍ژه، 1 اتاق سه تخته، 1 اتاق چهار تخته و 16 اتاق دو تخته جهت تمامی اعمال جراحی سرپائی و جنرال آماده پذيرش بيماران قبل و بعد از اعمال جراحي متخصصین بنام جراحی در رشته های مختلف و کادر مجرب آماده ارائه خدمات میباشند.

در بخش جراحي عمومي بيمارستان آذربايجان بیمارانی که تحت اعمال جراحی زير، بستری و تحت درمان قرار مي گيرند:

 • اورولوژی شامل جراحی TURP، TULP، TURBT، واریكوسل، سپتوپلاستی، انواع هرنی
 • جراحی نفركتومی
 • جراحی ارتوپدی
 • جراحی عروق
 • جراحی های کولورکتال
 • جراحی های زیبایی
 • جراحی توراکس
 • جراحی های عمومی شامل آپاندکتومی و کله سیستکتومی
 • جراحی مغز و اعصاب
 •  جراحي ريه
 • جراحي گوش و حلق و بيني
 • جراحي هاي ستون فقرات


پرستاران اين بخش داراي توانائيها و آگاهي هاي لازم در زمينه هاي زير مي باشند. 

 •  مراقبت از بيماران تحت جراحي 
 •  مراقبت از بيماران ديابتي 


تجهيزات بخش جراحي شامل

 • دستگاه شوكDC 
 •  دستگاهEKG 
 • دستگاه پالس اكسي متري 
 • دستگاه گلوكومتر 
 • پمپ سرنگ
 • وارمر
 • ساكشن سانترال و پرتابل 
 • اكسيژن سانترال و پرتابل 
 • سيستم Nurse Call سانترال 
 • سيستم PACS جهت رويت كليشه هاي MRI،CT اسكن، سونوگرافي، گرافي ها

قوانين و مقررات بخش جراحي

در- اين بخش كليه بيماران جهت انجام كارهاي درماني توسط پرستار بخش و بيماربر به بخشهاي تخصصي مانند (راديولوژي، اكوكارديوگرافي، اسپيرومتري، مركز اسكن) انتقال داه مي شوند

- هنگام بستري نمودن بيماران منشي بخش پمفلت هاي آموزشي در ارتباط با بيماري فرد را به ايشان تحويل مي دهند و هنگام ترخيص پمفلت هاي آموزشي جهت استفاده در منزل به بيماران تحويل داده مي شود.

- هنگام پذيرش، حين بستري، هنگام ترخيص به بيماران و همراهان توسط پزشكان و پرستاران آموزشهاي لازم بصورت كتبي و شفاهي داده مي شود
- در زمان ترخيص منشي بخش كليه مدارك بيمار اعم از اكو – سونوگرافي – عكس هاي راديولوژي - آزمايشات سرپايي- اسپيرومتري -سي تي اسكن و MRI و... را تحويل بيمار مي دهد

بخش ها