بخش زايمان

اتاق زایمان بیمارستان آذربايجان در طبقه اول ساختمان اصلي در مجاورت بخش زنان و بخش نوزادان واقع  مي باشد. اين مركز با بهره گیری از تجهيزات مدرن و نيز دانش روز و با بكارگيري 4 اتاق و 5 تخت کنترل و 3 تخت زايماني فعال و اتاق درد و اتاق معاينه و سونوگرافی مجزا و با بهره گيري از تجهيزات پزشكي لازم نظير Fetal monitoring وتخت احياي نوزاد و تخت زايمان پارامديك (كنترل دار) و نگاتوسكوپ و ... با حضوركادر درماني دلسوز و متبحر ماما در طول شبانه روز زیر نظر متخصصین  زنان و مامایی خدمات پزشكي و مامایی مورد نياز مادران باردار را به بهترين شكل ممكن به آنان ارائه میدهند.

فعالیت های این بخش عبارتند از:

 • انجام زایمان طبیعی ترم
 • بستری و تحت نظر داشتن مادران جهت سزارین یا زایمان زودرس
 • کنترل اورژانس های مامایی در طول شبانه روز چون پره اکلامپسی – اکلامپسی ، دیابت و پرفشاری خون
 • انجام NST و تفسیر آن و اطلاع به پزشک در بیماران سر پایی و بستری
 • پاسخگویی بیماران در طول شبانه روز در زمینه مشکلات بارداری
 • معاینه اولیه کلیه مراجعین زایمانی و غیر زایمانی و تشخیص موارد منجر به زایمان ،موارد اورژانس و اندیکاسیون های بستری
 • معاینه و آماده سازی مراجعین با تشخیص سقط ناقص یا فراموش شده و.....جهت انتقال به اتاق عمل
 • انجام اقدامات مربوط به ختم بارداری در موارد IUFD طبق دستور پزشک
 • آموزشهای بدو ورود مادران از قبیل شیر دهی،آموزشهای بهداشتی پس از زایمان و .... 
 • انجام خدمات عکس و فیلمبرداری .
 • انجام هم جواری مادر و نوزاد در ریکاوری توسط مامای مخصوص .
 • برگزاری کلاس های آمادگی بارداری و زایمان و شیردهی در کلیه ایام هفته
 • کنترل و اداره ی مددجویان زایمان طبیعی طبق دستورات پزشک معالج تا پایان زایمان و ادامه ی آن حداقل تا دو ساعت پس از زایمان .
 • پذیرش و آماده سازی مراجعین سزارینی و مراقبت از آنها تا زمان انتقال به اتاق عمل
 • حضور ماما در اتاق عمل جهت تعیین نمره آپگار و مراقبتهای اولیه نوزاد و انجام شیردهی اولیه و تماس پوست به پوست مادر و نوزاد
 • ترياژ (جداسازي مادران باردار پرخطر و عادي)
 • تحت نظر گرفتن مادران باردار پر خطر و انجام مراقبتهای لازم طبق دستور پزشک معالج .
 • برگزاري كلاسهاي مصوب معاونت درمان جهت ارتقاء دانش پزشكان محترم وماماها
 • اعزام ماماها جهت شركت در سمينارها وكلاسهاي مرتبط به خارج از بيمارستان
 • اجرايي نمودن طرح تكريم مادراني كه موفق به انجام زايمان طبيعي شده اند حتي در روزهاي شلوغ جهت انتقال
 • گواهی ولادت قبل از ترخیص تا حداکثر 14 روز پس از زایمان و تحویل به یکی از والدین
 • از زمان تولد نوزاد تا مراجعه والدین به ادارات ثبت احوال جهت دریافت شناسنامه فقط 15 روز فرصت می باشد

گام هاي برداشته شده در راستاي انجام زايمان فيزيولوژيك

 • تأكيد بر پرهيز از سزارين هاي غيرعلمي و غيرضروري
 • برگزاري و استمرار كلاس هاي آمادگي براي زايمان
 • اجراي ده اقدام بيمارستان دوستدار مادر و انجام زايمان فيزيولوژيك و كاهش مداخلات طبي غيرضروري
 • استقرار تيم مادران باردار پرخطر در بيمارستان
 • تعيين كد فوريت هاي مامايي در بيمارستان
 • تكميل دقيق فرم الكترونيك سامانه ثبت اطلاعات مادر و نوزاد
 • ماساژ درماني
 • آرموتراپي
 • استفاده از وسايل كمكي مانند توپ زايمان، تشك زايمان و ..
 • امكان انجام زايمان با همراه
 • استفاده از تمامي روش هاي بي دردي دارويي (Entonox Gas) وغير داروئي جهت كاهش درد زايمان
 • برگزاري كلاسهاي رايگان زايمان فيزيولوژيك
 • پايش مادران باردار بعد از زايمان
بخش ها