معرفی کلی بیمارستان

معرفی کلی بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آذربایجان در سال 1372 به منظور تامین نیازهای درمانی تخصصی با همکاری مجربترین کادر پزشکی و پیشرفته ترین وسایل ، کار خود را آغاز کرد. مرکزی که علاوه بر امکانات سطح اول و علاوه بر تخصص جراحی – داخلی – زنان و زایمان و بیهوشی دارای متخصصین رشته های دیگر از جمله مغز و اعصاب و عفونی و پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی و دیالیز و قلب و اسکن و مرکز لیزر و دندانپزشکی و غیره ... است . این بیمارستان با مساحت 26000 متر مربع دارای یازده بخش ( که عبارتند از جراحی عمومی با 41 تخت فعال icu - با 11 تخت فعال – داخلی با 38 تخت فعال-  ccu  با 9 تخت فعال-  post ccu  با 4 تخت فعال - جراحی زنان با 48 تخت فعال – کودکان با 5 تخت فعال –انكوباتور3تخت-كات نوزاد17 تخت- زایمان با 7 تخت فعال – اتاق عمل با 8 تخت فعال – اورژانس با 13 تخت فعال – دیالیز با 3 تخت فعال ، فعالیت دارد. از جنبه پاراکلینیک نیز دارای آزمایشگاه بالینی – رادیولوژی – آسیب شناسی – اولتراسونوگرافی – سی تی اسکن – آندوسکوپی – برونکوسکوپی – اسپیرومتری – لیزر – سنگ شکن – NCU – EMCS – Ees – TCD- اکو – تست ورزش و بخش آنژيوگرافي است.

بخش ها