سرآغاز

سرآغاز

در حقیقت آنچه به حیات تسلل می بخشد گوهر تابناکی نهفته است که حراست و حفاظت از آن تا زمان تلالو جاویدش حرفه مقدس ماست . پرودگارا ! مرحمتی فرما تا با ایمان و اخلاق و عشق آنچه در توان داریم برای تسکین آلام دردمندان و شفای بیماران ارزانی داشته و بانهایت صبر و همدلی ، وحدت و یکپارچگی را در جامعه خود تبلور سازیم و از تو بخواهیم.
ضمن خوش آمدگویی به شما همکار و مددجوی گرامی ورودتان را به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آذربايجان گرامی می داریم . مجموعه پیش رو جهت پیش آشنایی شما با واحدهای مختلف بیمارستان ، فرایندها و قوانین و مقررات آن طراحی شده است . امید است که با یاری خداوند بتوانیم در ارائه خدمات موفق باشیم .

بخش ها