منشور اخلاقي كاركنان

منشور اخلاقی کارکنان بیمارستان آذربایجان

  • کارکنان این بیمارستان ، خود را متعهد بلکه مفتخر به خدمات صادقانه به مردم دانسته و ایمان دارند که رضای خالق وابسته به رضای مخلوق است.
  • کوشش و بکارگیری و استفاده بهینه از فن آوری جدید و آماده سازی فضای مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب و ارزنده تر به مشتریان جزء اولویت های این مرکز است.
  • داشتن صداقت ، صمیمیت و خوشرویی توام با برخورد مسئولانه نسبت به مراجعین و پاسخگو بودن در مقابل عملکرد وظیفه همه ماست.
  • تلاش در جهت ارائه خدمات با کیفیت مطلوب ، درمان صحیح و به موقع بیماران و تلاش در جهت جلب رضایت آنها هدف ماست.
  • وقت شناسی ، نظم و ترتیب در امور ، داشتن جدیت و دلسوزی در ارائه خدمات و تلاش برای درک و پاسخگویی به توقعات مراجعین جز وظایف کارکنان است.
  • حفظ نظم و آراستگی ظاهری ، رعایت نزاکت و احترام نسبت به بیمار وظیفه دیگر ماست.
  • موفقیت ما در گرو کار گروهی بوده و ارتقاء مستمر کیفیت و توسعه، همه جانبه، هدف ماست .
  • این مرکز باور دارد که مشتریان داوران نهایی کیفیت خدمات و دلیل بقاء هر سازمانی باشند بنابراین در جهت حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات و در نهایت رضایت بیماران تلاش مستمر خواهیم نمود.

 

بخش ها