بخش اورژانس (تروما)

رئيس بخش : آقاي دكتر سيد جواد موسوي

مسئول بخش : سركار خانم معصومه اميرمنش

بخش اورژانس بيمارستان آذربايجان اروميه با كادر ورزيده شامل متخصصين جراحي عمومي و قلب و بيهوشي به صورت آنكال، پزشكان عمومي اورژانس، متخصصين طب اورژانس، پرستاران و كاركنان دوره ديده و كارآمد و با رعايت اصول علمي و استانداردهاي ارائه خدمات اورژانس بطور 24 ساعته آماده ارائه خدمات پزشكي بوده و با داشتن سرويس هاي عمومي، جراحي، قلب، ايزوله، راديولوژي، گچ گيري و امكانات احياء قلبي ريوي بزرگسال،  اطفال، نوزادان، فضاي مجزا جهت ترياژ بيماران، اتاق معاينه،  اتاق پانسمان، اتاق عمل جهت عمل هاي سرپايي و اورژانس  و همچنين پشتيباني كليه همكاران متخصص و فوق تخصص بيمارستان بطور فراخوان (On Call) به سرويس دهي مشغول مي باشد.

اورژانس بيمارستان داراي امكانات و تجهيزات لازم از قبيل  دستگاه دفيبريلاتور، ونتيلاتور، مانيتورينگ با قابليت نمايش ECG ،BP،O2 SAT،HR ،R.R ، دستگاه مانيتورپرتابل ، پالس اكسيمتربزرگسال و اطفال،  پرفيوزر، وارمر خون، اسكوپ Long  و  Short back board براي حمل بيماران ضايعات نخاعي و آسيب ديدگان خاص،  دستگاه الكتروكارديوگرافي (باامكان ثبت ECG براي بزرگسال، اطفال و نوزادان)، و يك دستگاه راديوگرافي پرتابل مخصوص بخش اورژانس، اتاق عمل، اتاق تحت نظر مردان و زنان ، اتاق مسموميت  ، اتاق معاینه ، اتاق گچ گیری، امکانات احياء (CPR)  شامل دو ترالي  احيا براي ارائه خدمات به شرايط تهيه­ كننده حيات بيماران مي­باشد. ازطرف ديگر همجواري با آزمايشگاه و پاراكلينيك ها از قبيل راديولوژي، سي تي اسكن و... از ساير خصوصيات اورژانس بيمارستان آذربايجان است. ضمناً كليه بيماران زنان و زايمان از اورژانس مستقيم به بخش زايمان منتقل مي شوند. از خصوصيات ديگر اين بخش برخورداري از يك داروخانه مجهز بوده كه در تمام شبانه روز آماده خدمت به بيماران ميباشد. واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان نيز اين قابليت را فراهم نموده تا هيچ بيماري نياز به تامين تجهيزات خود از خارج بيمارستان نداشته و كليه تجهيزات و داروهاي لازم در درون بيمارستان تامين مي گردد.

در اين بخش شامل دو قسمت مجزا براي خدمات سرپائي و بستري و تحت نظر با 15 تخت بستري استاندارد و مجهز به ساكشن  و اكسيژن سانترال ميباشد. همچنین بیماران دارای علائم مسمومیت در این بخش پذیرش می شوند. واحد ترياژ بخش اورژانس مجهز به سه تخت و تجهيزات استاندارد ميباشد.

خدمات ارائه شده در اورژانس آذربايجان نيز شامل موارد زير مي‌باشد:

  •  انجام اقدامات احيا CPR
  •  رسيدگي به وضعيت بيماران تا تثبيت وضعيت عمومي بيمار
  •  اقدامات تشخيصي و درماني اوليه تا هنگام بستري بيمار
  •  تحت نظر گرفتن بيماراني كه به علت مشكلات حاد نياز به مراقبت موقت دارند مانند تشنج، گاستروآنتريت و تصادفات
  • مايع درماني بيماران به صورت خوراكي يا تزريقي
بخش ها